ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (září 2020)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za září 2020 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Z kalkulačky indikátorů, kterou jsme přikládali k žádosti o podporu, nevyplývá, jaké varianty DVPP mají pedagogové absolvovat v rámci projektu. Můžeme si varianty vybrat dle svého uvážení a aktuální potřeby ve škole, nebo je to striktně dané v projektu?

Odpověď: Varianty DVPP případně jiných šablon volí žadatel/příjemce v IS KP14+ na záložce Aktivity už při sestavování žádosti o podporu a tyto vybrané varianty se po schválení žádosti o podporu stávají pro realizaci projektu závaznými. Na záložce Aktivity si tyto varianty může příjemce kdykoliv zkontrolovat, případně je také nalezne v každé ZoR, kde navíc na záložce Jednotky aktivit může lehce zjistit počet schválených jednotek v jednotlivých variantách a kolik jich ještě zbývá doložit.

Pokud příjemce identifikuje potřebu změnit varianty DVPP, je možné podat prostřednictvím IS KP14+ žádost o změnu. Jedná se o tzv. podstatnou změnu projektu a změněné aktivity je tak možné realizovat až po schválení změny ze strany Řídicího orgánu OP VVV.

Otázka za září 2020 pro všechny výzvy šablon:

Mohli bychom vést kluby a doučování distančně, a to z preventivních důvodů, abychom i nadále mohli mít věkově promíchané skupiny? Škola aktuálně není povinna vést distanční výuku z důvodu jejího uzavření, ale zdá se nám to jako vhodné řešení realizace projektu v tomto školním roce.

Odpověď: Preventivní distanční realizace aktivit není možná. Aktivity byly připraveny a schváleny Evropskou komisí pro prezenční výuku. Distančně lze aktivity realizovat pouze tehdy, pokud je škola povinná vést distančně i běžnou výuku v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 dostupném na odkazu https://www.msmt.cz/file/53629/.