ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Druhý dotaz měsíce k šablonám (květen 2021)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za květen 2021 pro výzvu 63/64:

Otázka:

Před ukončením realizace projektu ve výzvě Šablony II jsme vyplnili Dotazníkové šetření potřeb MŠ a výsledkem je, že se ve všech položkách dotazníku nacházíme v ideálním stavu (tj. celkový průměr = 4,00). Můžeme podat žádost o podporu do výzvy 80 Šablony III?

Odpověď:

Ano, žádost o podporu do výzvy Šablon III podat můžete. Je však potřeba si uvědomit, že s každým ukončeným projektem ve výzvách šablon (ve Vašem případě tedy ve výzvách Šablony II i Šablony III) je nutné v závěrečném šetření v dotazníku vykázat pozitivní posun školy, tedy vykázat v dotazníku výsledek ZLEPŠENÍ pro účely naplnění cílové hodnoty indikátoru 5 10 10 - Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost. Zlepšením se rozumí jakákoliv pozitivní změna (tedy minimálně o hodnotu 0,01). Pokud škola nebude moci dosáhnout zlepšení na konci projektu ve výzvě Šablony III, nenaplní tak zmíněný indikátor 5 10 10. Za nenaplnění tohoto indikátoru je stanovena sankce ve výši 5 % celkové částky dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, s touto částkou je pak třeba počítat již v začátku realizace projektu. Rovněž není dovoleno pro účely vstupu do projektu Šablon III měnit výsledek dotazníku.

V případě Vaší školy tedy posun nad ideální stav vykázaný v závěrečném dotazníkovém šetření výzvy Šablony II již není v projektu Šablony III možný.