ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k procesu schvalování a výběru žádostí o podporu předložených v rámci výzev č. 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018

ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili svůj projekt v rámci tzv. „čtyřvýzvy“ OP VVV (výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018), že fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí byla u všech předložených žádostí o podporu  dokončena. 

Aktuálně byla zahájena jednání Hodnoticích komisí, kterých se v rámci 1. kroku hodnocení předpokládá cca 40. První jednání proběhlo dne 25. listopadu 2016, poslední jednání se předpokládá v únoru 2017. O zahájení 2. kroku jednání Hodnoticích komisí bude ŘO OP VVV žadatele opět informovat. Konečné výsledky budou v souladu s pravidly pro hodnocení a výběr projektů v rámci této „čtyřvýzvy“ všem úspěšným i neúspěšným žadatelům (v rámci obou kroků hodnocení) oznámeny po dokončení hodnocení všech projektů ve 2. kroku hodnocení.