ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace ke změnám aktivit před koncem roku

Řídicí orgán OP VVV si dovoluje upozornit příjemce zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 – Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzev 02_16_035 a 02_16_042 – Šablony pro SŠ a VOŠ I na skutečnosti související s podáváním žádostí o změnu aktivit projektu s dopadem do výše rozpočtu.

Řídicí orgán OP VVV si dovoluje upozornit příjemce zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 – Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzev 02_16_035 a 02_16_042 – Šablony pro SŠ a VOŠ I na skutečnosti související s podáváním žádostí o změnu aktivit projektu s dopadem do výše rozpočtu.

Tyto informace jsou relevantní pro příjemce, kterým bylo vyplaceno 100 % dotace.

S blížícím se koncem roku jsou ze strany příslušných zřizovatelů – krajů a zároveň MŠMT stanoveny mezní termíny pro přijetí finančních prostředků v roce 2018.

V této souvislosti ŘO OP VVV informuje příspěvkové organizace obcí, svazků obcí a krajů o tom, že s ohledem na zmíněné mezní termíny není schopen garantovat schválení žádostí o změnu aktivit projektu s dopadem do výše rozpočtu podaných po datu 21.10.2018 ještě v roce 2018.

V případě změny aktivit, která má za následek snížení rozpočtu, musí být finanční prostředky dotace ve výši rozdílu mezi vyplacenými prostředky a novou výší rozpočtu vráceny na účet MŠMT ještě před vydáním dodatku k právnímu aktu. Tyto finanční prostředky musí být vždy zaslány prostřednictvím kraje (je-li relevantní také prostřednictvím obce).

ŘO OP VVV informuje ostatní příjemce, kteří mohou vrátit finanční prostředky přímo na účet MŠMT, že z obdobných důvodů (tj. mezní termíny a nutnost vrácení rozdílu mezi vyplacenými prostředky a novou výší rozpočtu na účet MŠMT před vydáním dodatku) není schopen garantovat schválení žádostí o změnu aktivit projektu s dopadem do výše rozpočtu podaných po datu 1. 11. 2018 ještě v roce 2018.

Dále ŘO OP VVV připomíná, že všechny žádosti o změnu musí být podány v IS KP14+ a dostatečně a řádně zdůvodněny. V souladu s pravidly musí být změny předloženy nejpozději 40 pracovních dní před koncem realizace projektu. Povinnou přílohou žádosti o změnu je i aktuální verze Kalkulačky indikátorů ZoR – změna KA.

V případě dotazů se příjemci mohou obracet na konzultační linku pro šablony na telefonním čísle +420 234 814 777 nebo e-mailu dotazyZP@msmt.cz.