ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace ke způsobilosti sociálního pojištění v případě jeho prominutí

Řídicí orgán OP VVV se intenzivně zabýval aplikací zákona č. 300/2020 Sb., který umožňuje snížit osobní náklady formou uplatnění nároku na prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento nárok má subjekt, jehož počet zaměstnanců nepřesahuje 50. Stanovisko Řídicího orgánu z 9. 7. 2020 bylo takové, že splňuje-li příjemce a/nebo partner s finančním příspěvkem podmínky pro uplatnění nároku na prominutí pojistného za měsíce červen, červenec a srpen 2020, nebudou výdaje na pojistné považovány za způsobilý výdaj z OP VVV, a to ani v případě, že zákonný nárok příjemce neuplatnil (dle zákona se tak děje vždy do 20. dne následujícího měsíce). S vědomím nutnosti sjednotit výklad napříč řídicími orgány nicméně ŘO OP VVV i přes přetrvávající rizika přejímá stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, tzn. v případech, kdy příjemce nárok na prominutí pojistného neuplatní, budou výdaje na pojistné ze strany ŘO OP VVV považovány za způsobilé.