ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace MŠMT k dopadu brexitu

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k dopadům případného „tvrdého brexitu“.

Dopad případného „tvrdého brexitu“ k 31. 10. 2019 na mobility v rámci programu Erasmus+

Aby EU předešla závažným dopadům případného „tvrdého brexitu“ na klíčové oblasti života občanů, přijala množství nouzových legislativních opatření, jedno mj. i pro minimalizaci dopadů „tvrdého brexitu“ na mobility v rámci programu Erasmus+.

Tímto nouzovým legislativním opatřením pro oblast mobilit je Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie, které bylo přijato Radou dne 19. března 2019. Toto nařízení zajišťuje, že v případě tzv. „tvrdého“ brexitu budou moci studenti a stážisté, kteří se účastní programu Erasmus+ právě v době brexitu, svá studia v zahraničí dokončit, neboť budou nadále dostávat příslušné finanční prostředky nebo granty. Nařízení se vztahuje jak na mobility z EU do UK, tak na mobility z UK do EU. V obou případech se však nařízení vztahuje pouze na mobility započaté před datem „tvrdého“ brexitu. Jinými slovy, pokud k 31. 10. 2019 dojde k „tvrdému“ brexitu, nebude to mít žádný vliv na mobility započaté na začátku letošního akademického roku u českých ani u britských studentů a tito studenti budou moci své výjezdy bez problémů dokončit.

Plné znění Nařízení:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0499&from=EN

Uznávání odborných kvalifikací v případě „tvrdého brexitu“ k 31. 10. 2019

1. Tvrdý brexit by neměl mít dopad na Brity, kteří už v ČR vykonávají regulované povolání, jejich kvalifikace, které byly uznány podle zákona č. č. 18/2004 Sb. v době před 31. 10. 2019 se budou nadále považovat za uznané.

2. Pokud Brit požádá v ČR před 31. 10. 2019 o uznání odborné kvalifikace a o uznání této kvalifikace nebude do 31. 10. 2019 rozhodnuto, bude pro dokončení uznávacího řízení na občana Velké Británie pohlíženo, jako by stále byl občanem EU a o uznání odborné kvalifikace se rozhodne podle zákona č. 18/2004 Sb. viz postup při uznávání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb. (eng) http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/postup-pri-zadani-o-uznani-odborne-kvalifikace; (cz) http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/postup-pri-zadani-o-uznani-odborne-kvalifikace

3. Pokud Brit požádá v ČR o uznání odborné kvalifikace po 31. 10. 2019, pak pokud má v ČR trvalý pobyt, nebo povolení k dlouhodobému pobytu, případně povolení k pobytu za účelem výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnických aktivit a pokud odbornou kvalifikaci získal ve Velké Británii před 31. 10. 2019, pak se při posuzování jeho žádosti bude postupovat podle zákona č. 18/2004 Sb. viz postup při uznávání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb. (eng) http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/postup-pri-zadani-o-uznani-odborne-kvalifikace; (cz) http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/postup-pri-zadani-o-uznani-odborne-kvalifikace

4. Pokud Brit požádá v ČR o uznání odborné kvalifikace po 31. 10. 2019 a pokud získal svou kvalifikaci po 31. 10. 2019, tak se zákon č. 18/2004 Sb., na něj již nebude vztahovat a bude muset požádat o uznání vzdělání (tzv. nostrifikaci) dle zákona č. 111/1998 Sb. viz postup při uznávání vzdělání podle zákona č. 111/ 1998 Sb. (eng) http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/recognition-of-foreign-higher-education-in-the-czech; (cz) http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace nebo dle zákona č. 561/2004 Sb. viz postup při uznávání vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb. (eng) http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/academic-recognition; (cz) http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nostrifikace-uznani-zahranicniho-zakladniho-stredniho-a

5. Pokud občan z jiného státu EU požádá v ČR o uznání odborné kvalifikace po 31. 10. 2019 a zároveň odbornou kvalifikaci získá ve Velké Británii před 31. 10. 2019, pak se při posuzování jeho žádosti bude postupovat podle zákona č. 18/2004 Sb. viz postup při uznávání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb. (eng) http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/postup-pri-zadani-o-uznani-odborne-kvalifikace; (cz) http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/postup-pri-zadani-o-uznani-odborne-kvalifikace

6. Pokud občan z jiného státu EU požádá v ČR o uznání odborné kvalifikace po 31. 10. 2019 a zároveň kvalifikaci získá ve Velké Británii po 31. 10. 2019, tak se zákon č. 18/2004 Sb. na něj již nebude vztahovat a bude muset požádat o uznání vzdělání (tzv. nostrifikaci) dle zákona č. 111/1998 Sb. viz postup při uznávání vzdělání podle zákona č. 111/ 1998 Sb. (eng) http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/recognition-of-foreign-higher-education-in-the-czech; (cz) http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace nebo dle zákona č. 561/2004 Sb. viz postup při uznávání vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb. (eng) http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/academic-recognition; (cz) http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nostrifikace-uznani-zahranicniho-zakladniho-stredniho-a

 

Pro učitele platí všechna výše zmíněná pravidla stejně jako pro ostatní.

 

Pobyt občanů UK na území ČR v případě brexitu bez dohody

Ministerstvo vnitra ČR (MV) na svých stránkách průběžně zveřejňuje informace, které radí občanům UK, jak postupovat, pokud chtějí po brexitu žít na území ČR https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx. Vzhledem k tomu, že ČR v rámci příprav na brexit bez dohody přijala zákon, který bude tuto situaci řešit, MV radí občanům UK:

  • v případě, že na území ČR chtějí pobývat déle než tři měsíce, aby požádali o vydání potvrzení o přechodném pobytu,
  • v případě, že v ČR žijí minimálně pět let, aby požádali o získání povolení k trvalému pobytu.

Celý postup je názorně vysvětlen v následujícím diagramu: