ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro příjemce ke kontrole dodržení jednotkových sazeb u pracovních pozic hrazených z přímých výdajů projektu

ŘO upřesňuje již dříve zveřejněnou informaci ke kontrole dodržení jednotkových sazeb u pracovních pozic hrazených z přímých výdajů projektu: V návaznosti na zjištění auditu, které poukázalo na rizikovost pravidla pro nastavení jednotkových sazeb u pracovních pozic hrazených z přímých výdajů projektu, se ŘO více zaměřil na kontrolu dodržování jednotkových sazeb a přijmul preventivní opatření, které má zabránit schvalování rizikových výdajů.

V případě, že ŘO zjistí při kontrole žádosti o platbu, že příjemce předkládá k vyúčtování výdaje, u nichž sazba převyšuje jednotkovou sazbu pro danou pozici o více než 20 % (počítáno kumulativně za všechny dosud předložené ŽoP, nikoliv pouze z aktuálně předložené ŽoP), vyjme ŘO (případně příjemce po dohodě s ŘO) část výdajů způsobující toto přesažení z dané ŽoP. Nejedná se o nezpůsobilý výdaj, příjemce má možnost takto vyjmutou částku opět předložit v některé z následujících ŽoP a tato částka bude schválena, pokud bude po jejím započtení jednotková sazba v průměru dodržena. ŘO kumulativně eviduje dodržování jednotkové sazby, vč. částek, které ŘO vyjmul, tudíž v případě, že je možné částku do ŽoP opět předložit, bude na to příjemce Řídicím orgánem upozorněn (upozornění Řídicím orgánem na možnost opětovného předložení výdajů neplatí pro výdaje, které vyjmul příjemce).

Tímto postupem není dotčena možnost příjemce čerpat průměrné jednotkové sazby schválené v rozpočtu projektu nerovnoměrně – vyúčtovávané výdaje budou příjemci schváleny v plné výši, v případě, že bude v průměru jednotková sazba dodržena. Nadále tak platí, že jednotková sazba za příslušnou pozici musí být dodržena v průměru za celou dobu realizace projektu.