ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro příjemce o zavedení ex post kontroly veřejných zakázek na vzorku

ŘO informuje příjemce, že na základě zkušeností s chybovostí veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VVV přistoupil ke kontrolám veřejných zakázek na vzorku i v případě ex-post kontrol, tj. kontrol dokumentace k veřejným zakázkám po uzavření smlouvy před schválením výdajů v žádosti o platbu.

Tímto sdělením není dotčena povinnost příjemce postupovat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část. Nadále tak platí, že příjemce musí předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly Ex post kontrola výběrových a zadávacích řízení.