ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro žadatele a příjemce k obnovení běhu lhůt v případě ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 v souvislosti se šířením koronaviru

ŘO OP VVV upozorňuje žadatele a příjemce, že dnem následujícím po ukončení nouzového stavu vyhlášeného na území ČR v souvislosti s epidemií koronaviru bude obnoven běh všech lhůt, které neběží od 12. března 2020 na základě informace uveřejněné ŘO dne 19. března 2020 na webových stránkách OP VVV ZDE.

Pokud je lhůta např. 10 kalendářních dní a lhůta počala běžet v úterý 10. března 2020, pak dva dny lhůty uběhly před vyhlášením nouzového stavu 12. března 2020. Zbývajících 8 dnů lhůty se dopočítá od 1. května 2020 (v případě, že bude nouzový stav ukončen k 30. dubnu 2020). Vzhledem k tomu, že konec lhůty v tomto případě připadne na svátek 8. května 2020, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den, tj. pondělí 11. května 2020. V případě nejasností ohledně termínů u běžících lhůt souvisejících s administrací projektu lze kontaktovat pracovníky ŘO prostřednictvím depeše v IS KP14+.

Pokud ani po ukončení nouzového stavu neumožňuje aktuální situace související s epidemií koronaviru žadateli/příjemci dodržet závaznou lhůtu vyplývající ze žádosti o podporu, resp. z  podmínek dle právního aktu a Pravidel pro žadatele a příjemce (PpŽP), lze požádat o prodloužení termínů před jejich uplynutím. V situaci, kdy žadatel/příjemce o prodloužení lhůty nepožádal před uplynutím lhůty, má možnost požádat ŘO o prominutí zmeškání úkonu dle § 41 odst. 2 správního řádu, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy pominula překážka, která žadateli/příjemci bránila úkon učinit.