ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Investice/neinvestice po 1. 1. 2021

Informujeme žadatele/příjemce prostředků z OP VVV, že v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů účinnou od 1. 1. 2021 nedochází k žádné změně definice „investic“ a „neinvestic“ z hlediska prostředků poskytovaných na projekty OP VVV. 

Pokud jde o právní akty, rozpočty projektů a jejich evidenci v MS2014, nadále platí, že investičními výdaji se rozumí výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 1 rok a částkou pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 40 000 Kč a nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 60 000 Kč. Interní účetní postupy příjemců mohou hranice pro zařazení majetku mezi dlouhodobý nastavit odlišně, pokud to umožňuje zákon o účetnictví, resp. příslušná prováděcí vyhláška k němu. Zaúčtování v účetnictví příjemce tak může být odlišné od rozpočtu projektu. Příklad: Přístroj s pořizovací cenou 50 000 Kč příjemce v souladu se svým interním předpisem zaúčtuje jako běžný výdaj, avšak v rozpočtu projektu bude zařazen mezi investice. Tímto postupem nedochází k porušení žádného předpisu.