ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV podpoří přípravu budoucích učitelů

Praha, 23. srpna 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil koncem loňského roku výzvu s názvem Pregraduální vzdělávání určenou českým pedagogickým fakultám. Předložené projekty jsou v tuto chvíli vyhodnocené. Všech devět pedagogických fakult uspělo, podpora zkvalitnění a modernizace přípravy budoucích učitelů může začít.

Výzva má k dispozici 363 milionů korun a rozdělí si je všech devět českých pedagogických fakult, které předložily kvalitní projekty. Jedná se o fakulty těchto univerzit: Jihočeské v Českých Budějovicích, Masarykovy v Brně, Ostravské, Technické v Liberci, Univerzity v Hradci Králové, Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Karlovy v Praze, Palackého v Olomouci a Západočeské v Plzni.

Fakulty budou přípravu svých studentů – budoucích učitelů koncepčně měnit, propojovat jejich výuku více s praxí (zapojení praktikujících učitelů), zkvalitňovat pedagogické praxe, vytvářet a využívat inovativní vzdělávací kurzy, provozovat centra didaktických inovací, podporovat začínající vysokoškolské učitele, učit využívat digitální technologie v přípravě, realizaci i hodnocení vzdělávání. Prostředky mohou využít i na podporu získávání kvalitních uchazečů o učitelské profese (z řad studentů posledních ročníků středních škol, vyšších odborných škol a také studentů v posledním ročníku bakalářského studia).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reagovalo touto výzvou na potřebu modernizace a zkvalitnění přípravy budoucích učitelů a klesající zájem o pedagogické studium i výkon pedagogické profese u absolventů pedagogických fakult.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/