ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podpora inkluze, matematické a čtenářské gramotnosti

4. 9. 2017 - Řídicí orgán OP VVV každý měsíc představí jeden projekt prostřednictvím výpovědi realizátorů. První z nich má název Podpora inkluze, matematické a čtenářské gramotnosti. Tento projekt byl podpořen v souvislosti s tzv. šablonami.

6445

 

„Naše zařízení má ideální podmínky pro společné vzdělávání. Ve třídách udržujeme menší počty dětí a žáků, pedagogové upřednostňují individualizaci vzdělávání, zajistili jsme asistenty pedagoga a speciální pedagogy. Díky projektu jsme personálně podpořili náš tým a naši pedagogové mají zájem o další vzdělávání či získávání zkušeností na jiných školách. Rozvoj těchto podmínek umožní kvalitní vzdělávání všech dětí. V našich školách působí dva školní asistenti. Jeden školní asistent je přidělen třídě základní školy a druhý do oddělení mateřské školy. Pro učitele jsou výraznou pomocí a tato podpora je učiteli i rodiči vnímána velmi pozitivně."

 
S nárůstem počtu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami rostou i nároky na kompetence pedagogů. Paní ředitelka Myšková uvádí, že rozšiřování odborných znalostí v jednotlivých oblastech, jako je logopedie nebo práce se sluchovým či zdravotním postižením a samozřejmě také metodická podpora, jsou důležité pro kvalitní individualizaci vzdělávání.
 

„Vzdělávají se i rodiče našich dětí a žáků. Cílem setkávání s rodiči je seznámení se s metodami výuky, které škola používá, a vysvětlit jim, v čem a proč je tento přístup důležitý. Rodiče mají možnost si prakticky vyzkoušet matematiku podle profesora Hejného, čtenářskou dílnu nebo angličtinu hrou. Seznámí se také s pomůckami a dalšími materiály učitelů. Mezi pedagogy a rodiči probíhá vzájemné sdílení informací a inspirující zpětná vazba."

 
V dnešní době mají děti problém s vyjadřováním nebo interpretací obsahu čteného slova.  Atraktivita knih je bohužel zmenšována sledováním sociálních sítí a obecně online prostředím. Je proto žádoucí poslilovat pregramotnost již od předškolního vzdělávání. Ředitelka školy se rozhodla využít šablonu čtenářské gramotnosti a ve spolupráci s ostatními pedagogy zavedla čtenářské dílny.
 

„Několikrát v roce proběhl čtenářský projekt, při kterém došlo ke společné činnosti dětí ze základní a mateřské školy. Projekty vycházejí převážně z lidových tradic a často se inspirují přírodou, neboť vyučující čtenářských dílen je zároveň učitelkou v lesní třídě mateřské školy," uzavřela ředitelka školy.