ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Střední školy a VOŠ měly o šablony OP VVV velký zájem

Praha, 6. října 2017 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončil dne 30. září 2017 dvě výzvy na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Střední a vyšší odborné školy podaly téměř 1000 projektů za více než 831 milionů korun.

Pro střední a vyšší odborné školy (SŠ a VOŠ) v Praze i méně rozvinutých regionech byla ve výzvách Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I připravena celkem 1 miliarda korun. Školy si v této administrativně méně náročné výzvě vybíraly z přednastavených šablon nebo aktivit a dle vlastních potřeb si sestavovaly své projekty. Vedle personální podpory (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog), která školám pomáhá zajistit hladký průběh společného vzdělávání, obě výzvy nabízely např. šablony na školního kariérového poradce, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, zapojení ICT technika do výuky, stáže pedagogů u zaměstnavatelů nebo zapojení odborníka z praxe do výuky. Školy si mohly volit také
z několika podporovaných aktivit. Mimo jiné se jednalo o další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně jejich osobnostně sociálního a profesního rozvoje. 

6726

Zdroj: MS2014+; data ke dni 2. 10. 2017

Žádosti o podporu v číslech

V termínu od 20. prosince 2016 do 30. září 2017 bylo předloženo celkem 992 žádostí o podporu za více než 831 milionů korun. „Žádost o podporu podalo přes 76 % středních a vyšších odborných škol z méně rozvinutých regionů a více než 68 % pražských středních a vyšších odborných škol, proto výzvu hodnotíme jako velmi úspěšnou,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace aktuálně získalo 463 projektů a většina z nich již také začala své projekty realizovat.

O jaké šablony byl největší zájem?

Největší zájem byl o šablony na doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Zvolilo si je
683 škol. Další v pořadí byla šablona na zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, kterou si vybralo 432 škol. Pro tandemovou výuku na SŠ se rozhodlo 421 škol.

Mezi personálními šablonami pro SŠ byla nejoblíbenější šablona pro koordinátora spolupráce školy
a zaměstnavatele. Zvolilo ji 353 škol. Velmi žádaná byla i šablona pro školního kariérového poradce, kterou si vybralo 348 škol. Celkem 132 škol mělo zájem o školního psychologa. Dále budou školy
na základě šablon pracovat i se školními speciálními pedagogy, školními asistenty a sociálními pedagogy. 

Z personálních šablon si vybíraly i vyšší odborné školy. Šablonu pro koordinátora spolupráce školy
a zaměstnavatele si pro svůj projekt vybralo 50 škol. Školního kariérového poradce by prostřednictvím šablon rádo využilo 39 škol.

Více informací o výzvách naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/

6727