ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt Vybudování excelentního vědeckého týmu na ČZU

Praha, 1. listopadu 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání již potřetí představuje podpořený projekt. Tentokrát vám přiblížíme projekt České zemědělské univerzity v Praze s názvem Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny), zkráceně také EXTEMIT-K. Tento projekt byl podpořen ve výzvě Podpora excelentních výzkumných týmů.

6788

V rámci projektu plánuje Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) zabezpečit potřebnou infrastrukturu a mezinárodně renomované vědce, kteří pomohou s přípravou a potenciálním získáním mezinárodních projektů. „V sedmnáctičlenném týmu profesora Nilse Frederika Schlytera ze Swedish University of Agricultural Sciences budou zastoupeni zkušenější i začínající vědci jak ze zahraničí – například z Maďarska, Slovenska, Pákistánu či Indie – tak také z domácího prostředí. Tým se zaměří na řešení aktuálních i budoucích problémů v lesních ekosystémech České republiky způsobených klimatickou změnou a hledání vědeckých řešení ochrany lesů coby pohlcovačů uhlíku,“ říká děkan fakulty Marek Turčáni.

Projekt má ambice získat poznatky v oblasti chemické komunikace hmyzu, které by mohly znamenat významnou inovaci v metodách ochrany lesa před poškozením lýkožroutem smrkovým. Dále by mohl stanovit hranice fyziologické odolnosti proti dopadu sucha a tepla v kombinaci s napadením kůrovcem. To by významně ovlivnilo strategické přístupy ke změnám v dřevinném složení na územích, kde nebude možné smrk udržet. Pozitivní dopady při uplatnění těchto strategií by se projevily zejména ve středních polohách, které jsou obecně více pokryté smrkovými lesy. Děkan fakulty Marek Turčáni dodává, že výzkumné centrum bude s podporou projektu významným způsobem zkoumat a následně uplatňovat metodiky pro zlepšení stavu lesů na téměř polovině území České republiky, to znamená tam, kde rostou smrkové lesy.

Projekt tedy není odtržený od života a reaguje na současné problémy, se kterými se lesy potýkají. Vedlejším účinkem může být například snížení počtu nákladních automobilů, které odvážejí napadené pokácené stromy nebo zamezení znehodnocování půdy. Napínáme všechny síly ve prospěch naší krajiny a jejích lidí, abychom našli vědecky podloženou a spolehlivou cestu ke zlepšení nebo alespoň k udržení její funkčnosti,“ uzavírá děkan fakulty Marek Turčáni.

6792

prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze

  

6791

Kůrovec 

Zdroj fotografií: Archiv projektu