ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek

Řídicí orgán zveřejňuje dne 15. 7. 2019 nové snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinnosti při zadávání zakázek. Ty jsou upraveny dle Rozhodnutí Evropské komise C (2019) 3452 vydaného dne 14. 5. 2019, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro zadání veřejných zakázek, a naleznete je zde. Příjemci, kteří mají snížené odvody za PRK upraveny v právním aktu odlišně, si mohou v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce požádat o jejich změnu.