ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

KARTA ÚČASTNÍKA OP VVV PRO EVIDENCI ÚDAJŮ V IS ESF 2014+

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil nový formulář Karty účastníka, který lze odesílat do systému IS ESF2014+.

Karta účastníka je určena pro evidenci údajů o podpořených osobách projektů OP VVV - ESF, v členění dle pohlaví, věku, postavení na trhu práce, vzdělání, atd.

Sledování těchto údajů vycházející s Nařízení ESF č. 1301/2013. Podle nařízení se za „účastníky označují osoby, které mají přímý prospěch z intervence ESF, které mohou být identifikovány a požádány o charakteristiku a pro něž jsou vyčleněny konkrétní výdaje. Jiné osoby za účastníky považovány nejsou“. Karta účastníka je navázaná na indikátor 6 00 00 „Celkový počet účastníků“ a příjemce je povinen zajistit její vyplnění za každou podpořenou osobu. Bližší informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, popř. Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část.

Zpracování karty účastníka je možné uskutečnit pomocí:
a) On-line webového formuláře
b) Off-line PDF formuláře

Odkazy na zobrazení nebo stažení karty účastníka jsou k dispozici přímo v IS ESF 2014+ (po přihlášení v detailu projektu, na záložce Informace o projektu).

Veškeré potřebné informace jsou obsaženy v Uživatelské příručce IS ESF 2014+.