ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu č. 02_15_001 - Pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu 02_15_001, který v souvislosti s očekávaným vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU (tzv. Brexitem) upravuje znění kapitol týkajících se územní způsobilosti a způsobilosti výdajů.  

Metodický dopis je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. 02_15_001 ZDE.