ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metodický dopis – zjednodušení

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu – zjednodušení ke všem verzím obecné i specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce. Metodický dopis upřesňuje schvalování podstatných změn spadajících do období před vydáním právního aktu, umožňuje zařadit mezi způsobilé výdaje dodatkovou dovolenou, upřesňuje dokládání výdajů distanční formy aktivit, ruší v některých případech povinnost předkládat doklad o havarijním pojištění a rozšiřuje okruh veřejných zakázek, které nejsou zadavatelé povinni zadávat postupy uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

Metodický dopis je k dispozici na stránkách jednotlivých výzev v sekci Dokumenty - Pravidla výzvy.