ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metodický výklad k provádění změn v Přehledu klíčových výstupů

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 26. března 2019 Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“, který upřesňuje, jaké změny údajů uvedených v těchto přílohách jsou považovány za podstatné a které jsou nepodstatné. 

Metodický výklad najdete na stránkách jednotlivých výzev v sekci Dokumenty.