ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Možný dopad koronaviru na projekty OP VVV

Řídicí orgán OP VVV si je vědom aktuální situace ohledně koronaviru v České republice i ve světě a sleduje ji. Důrazně doporučuje řídit se informacemi zveřejněnými na stránkách MŠMTMZdr a MPSV. Během příštího týdne po konzultaci s MMR-NOK zveřejní konkrétní postupy pro minimalizaci dopadu koronaviru na realizaci projektů.