ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Naplňování indikátorů v šablonách a řešení v případě jejich nenaplňování

Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je příjemce povinen naplňovat, sledovat a vykazovat indikátory, které jsou uvedeny v žádosti o podporu. V této souvislosti ŘO OP VVV na základě podaných zpráv o realizaci od listopadu 2018 pravidelně analyzuje stav naplnění závazných indikátorů před koncem realizace jednotlivých projektů a identifikuje projekty, u kterých hrozí nenaplnění indikátorů. Příjemci těchto projektů jsou na tuto skutečnost upozorněni depeší.

Pokud příjemce na základě této depeše či kdykoli v průběhu realizace zhodnotí, že nedojde k naplnění indikátorů 6 00 00 a 5 25 10, např. s ohledem na nerealizování některé z aktivit projektu, na kterou jsou indikátory vázané, ŘO OP VVV doporučuje požádat o změnu (snížení) cílových hodnot dotčených indikátorů. Žádost o změnu je nezbytné důkladně a relevantně odůvodnit.

V případě, že příjemce nebude včas řešit úpravu hodnot indikátorů a po ukončení projektu bude konstatováno jejich nenaplnění (tj. porušení povinnosti stanovené Rozhodnutím), bude vypočten odvod za porušení rozpočtové kázně dle Rozhodnutí.

Veškeré dotazy týkající se naplňování, sledování a vykazování indikátorů mohou příjemci konzultovat s administrátorem projektu či s pracovníky konzultační linky na telefonním čísle 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.