ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nové sazby pojistného na nemocenské pojištění platné od 1.7.2019

Řídí orgán OP VVV upozorňuje, že v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby byl novelizován zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na základě této novely došlo s platností od 1.7.2019 ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů o 0,2 procentního bodu. U zaměstnavatele činí nyní sazba pojistného na sociální zabezpečení včetně nemocenského pojištění 24,8 % z vyměřovacího základu namísto původních 25 %. Sazba za zaměstnance zůstává beze změny, činí nadále 6,5 % z vyměřovacího základu. U zahraničního zaměstnance činí sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,1 % (namísto původních 2,3 %) z vyměřovacího základu. Tuto změnu je třeba zohlednit v rozpočtech připravovaných žádostí o podporu.