ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_043 (Teaming II)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_043 (Teaming II) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 7. 8. 2018. V Zápise došlo k opravě nepřesné terminologie textové části Zápisu. Formulace v Zápise byly opraveny tak, aby byly v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.4.2.1, str. 17 – 18. Jedná se pouze o změny formálního charakteru textové části Zápisu, které nemají vliv na výsledek věcného hodnocení.

Opravu Zápisu naleznete ZDE.