ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Posílení kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce projektů OP VVV o posílení kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů vyúčtovaných v žádostech o platbu projektů OP VVV.

Toto posílení kontroly zavádí ŘO jako nápravné opatření v návaznosti na zjištění z auditu Evropské komise, který poukázal na nedostatečné provádění kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů v projektech OP VVV a stanovil dvouměsíční lhůtu pro napravení tohoto nedostatku.

V rámci posílení kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů může být příjemce pracovníkem ŘO v průběhu administrativního ověřování ŽoP vyzván k doložení dodatečných dokumentů potřebných k ověření způsobilosti přímých osobních výdajů zahrnutých do ŽoP. Podrobný popis posílení kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů je popsán v dokumentu „Posílení kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů“. K posílení kontroly přímých osobních výdajů dojde od 1. 10. 2019.

Evropská komise se prozatím k zaváděnému nápravnému opatření z hlediska jeho dostatečnosti nevyjádřila, proto je nutné také zdůraznit, že ze strany ŘO může dojít k dalším úpravám v provádění kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů v souvislosti s reakcí Evropské komise.