ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

Aktualizovali jsme pravidla zadávání veřejných zakázek v OP VVV

ŘO OP VVV informuje, že 1. 5. 2017 nabyl účinnost Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 verze 4 („MPZ“), jenž v sobě reflektuje nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) a ŘO OP VVV jej promítnul do kapitoly č. 12 Zadávání a kontrola zakázek Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část („PpŽP“) a taktéž Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů („PpŽP ZP“). Úprava PpŽP a PpŽP ZP, která zohledňuje jak nové znění MPZ tak ZZVZ, byla provedena Metodickým dopisem č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. a Metodickým dopisem č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

 

Příjemci, kteří jsou dle rozhodnutí o poskytnutí dotace povinni při realizaci projektu postupovat podle  PpŽP verze 1 – 4, resp.  PpŽP ZP verze 1 – 2, mohou podat žádost o změnu, na základě které jim bude vydáno tzv. rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace zohledňující Metodického dopisu č. 4 k PpŽP, resp. Metodického dopisu č. 1 k PpŽP ZP.

 

Příjemci, kteří mají vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace po nabytí účinnosti výše uvedených metodických dopisů, mají uvedené metodické dopisy součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace automaticky.

 

Všechny verze PpŽP včetně Metodických dopisů je možné najít ZDE.

Všechny verze PpŽP ZP včetně Metodických dopisů je možné najít ZDE.


Řídící orgán OP VVV vydává Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, která obsahují pravidla a postupy platné pro všechny typy oprávněných žadatelů a příjemců Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Metodický výklad účinnosti verzí Pravidel pro žadatele a příjemce.

Metodický výklad ke všem Pravidlům pro žadatele a příjemce

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů