ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled vzorů - právní akty

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o zveřejnění aktualizovaného vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace OP VVV a aktualizované Přílohy č. 1 k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory - Snížené odvody za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek v sekci Dokumentace pro žadatele a příjemce, Vzory právních dokumentů OP VVV.

 

Fázované projekty - právní akty - účinnost od 9. prosince 2015

Zjednodušené projekty - právní akty - účinnost od 23.6.2016


Vzor_stanoveni_podminek_pro_jinou_OSS_aktualizace_10_2016.pdf Vzor_stanoveni_podminek_pro_jinou_OSS_aktualizace_10_2016 - aktualizováno dne 27. 10. 2016

Vzor_stanoveni_podminek_pro_jinou_OSS_aktualizace_10_2016.pdf Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace aktualizace_ 04_2017 - aktualizováno dne 13. 4. 2017

Vzor_opatreni_aktualizace_10_2016.pdf Vzor_opatreni_aktualizace_10_2016 - aktualizováno dne 27. 10. 2016

Vzor_stanoveni_podminek_pro_jinou_OSS_aktualizace_10_2016.pdf Příloha právního aktu Snížené odvody nedodržení povinností při zadávání zakázek - aktualizováno dne 13. 4. 2017

Povereni_k_vykonu_SOHZ.pdf Povereni_k_vykonu_SOHZ - zveřejněno dne 11.8.2016