Příklady dobré praxe

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. srpna 2016 dokument Příklady dobré praxe, který je pomůckou pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Priklady_dobre_praxe.pdf Přiklady dobré praxe - zveřejněno dne 22. 8. 2016