ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Problematika uzavírání pracovněprávního vztahu

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání zveřejňuje informace pro žadatele k problematice uzavírání smluv a to konkrétně pro fyzické osoby v pozici statutárního orgánu (například ředitel školy) v rámci projektu tzv. „sama se sebou“ uzavřela pracovněprávní vztah.