ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Proces fázování ve vzpomínce NM Velčovského

Fázované projekty jsou jedny z nejtěžších na administraci, ale také jedny z nejdůležitějších pro rozvoj výzkumu a vývoje. Náměstek Velčovský napsal krátký text o tom, co a jak se dělo mezi OP VaVpI a OP VVV a co se možná bude dít mezi OP VVV a OP JAK.

Vzpomenete si, co se dělo touto dobou před sedmi lety? Já ano. Půl roku po mém usednutí na náměstkovský stolec přišla výzva („challenge“, nikoliv „call“), která neměla žádný precedens. Bylo nutné připravit tzv. fázování dvou velkých projektů ELI a SUSEN financovaných přes MŠMT z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Fázování mělo sice oporu v Obecném nařízení, ale národní legislativa víceméně mlčela.

 Fázování je opatření proti nedokončení, a proto proti krachu projektu, který by z důvodu nezaviněné extrémní časové, technické, technologické nebo logistické náročnosti nestihl plně a včas naplnit účel dotace. Časovým milníkem zde byl konec programového období OP VaVpI 2007-2013, resp. konec roku 2015. Pokud by k fázování nedošlo, musely by být všechny vynaložené prostředky Fyzikálním ústavem AV ČR a Ústavem jaderného výzkumu Řež vráceny.

Tehdejší odbor administrace výzkumných projektů přistoupil k řezu téměř chirurgickému. Tým kolegů začal rozpočítávat každý šroubek – v které fázi bude k určitému datu, jestli tam má co pohledávat co do své funkce a jak se zaúčtuje. „Nedokončená“ nebo spíše „nestihnutá“ část projektu po schválení všemi strukturami OP VaVpI i orgánů Evropské komise mohla přejít na základě nové výzvy a nového (provázaného) rozhodnutí o poskytnutí dotace jako (provázaný) projekt financovaný už z programového období 2014-2020 (OP VVV). Díky kolegům, kteří dosud nevyzkoušený proces odpracovali a přes vánoční svátky finalizovali příslušná rozhodnutí, mohl být projekt ELI v realizaci 7 let a SUSEN 6 let a plně rozvinout svůj potenciál stát se světovou špičkou. Jednalo se samozřejmě o opatření extrémní a opodstatněné právě onou světovou unikátností výzkumné techniky i očekávaných vědeckých výstupů.

Po sedmi letech začíná období nové - rozjíždí se OP JAK. Období „véčkové“ nekončí úplně přívětivě. Bylo vystaveno celé řadě situací, jež neměly obdoby: od zastavení chodu státu, karantény, zavření hranic až po digitální tranzici sice donucenou, ale nakonec úspěšnou apod. A taky jsme všichni do svých mentálních slovníků museli vrátit slovo „válka“ s přítomným časem „je“. Všechny tyto nepredikovatelné skutečnosti měly dopad na projekty. Přijali jsme celou řadu opatření na minimalizaci dopadů (kolegové tomu prvnímu, které přišlo ihned po zahájení barbarské invaze vůči svobodnému státu, říkají Velčovského dekret), prodloužili jsme postižené výzvy, posuzovali podstatné změny projektů vynucené těmito okolnostmi apod.

Abychom si byli jisti, že jak s oblibou používá Evropská komise, „No one is left behind“, rozhodl jsem, že provedeme průzkum stavu realizace projektů, konkrétně ve výzvě Excelentní výzkum, kde se dá očekávat silný negativní dopad ruské agrese proti Ukrajině i covidu a od jejíchž projektů máme nejvyšší výzkumná a vývojová očekávání. Klíčové pro nás bude to, zda daný projekt skutečně a nezpochybnitelně byl zásadním, neovlivnitelným, nepredikovatelným a nenapravitelným způsobem ovlivněn covidem nebo ruskou agresí proti Ukrajině natolik, že by bylo ohroženo včasné a úplné dosažení jeho cílů (velmi zjednodušeně řečeno, omlouvám se kolegům metodikům a projekťákům), a zároveň že se jedná o projekt strategického zájmu České republiky s potenciálem dosáhnout po svém dokončení významu minimálně celoevropského.

Proto se v Harmonogramu výzev na rok 2023 objevila výzva na podporu tzv. fázovaných projektů. Bude určena, jak vyplývá ze všeho výše uvedeného, pro projekty  financované z OP VVV (2014-2020) a její vyhlášení předpokládáme na začátku roku 2023. Pro zajištění legitimity fázování bude zásadní nejen extrémní „postiženost“ neovlivnitelnými událostmi a skutečnostmi, ale také souhlas MŠMT, které potvrdí, že se jedná o projekty skutečně zásadního strategického významu přesahujícího Českou republiku, a proto o projekty, které si v zájmu státu i v zájmu celé Evropské unie zaslouží svou druhou nohou vstoupit do OP JAK.

Slovo „fázování“ tedy žije dál. ELI a SUSEN se staly světovými kapacitami, jen my jsme nějak během té druhé fáze zestárli a zešedivěli.

Václav Velčovský