ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Realizace šablon distanční formou v novém školním roce 2020/2021

Školy a školská zařízení mohou od září 2020 realizovat šablony distanční formou pouze v situacích, které stanovuje Manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 (doplněná verze z 25. srpna 2020) v kapitole Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd (str. 12 – 13): Manuál k provozu škol.

Pokud škola/školské zařízení budou ve vyjmenovaných situacích realizovat některé šablony distanční formou, je třeba k výstupům ve zprávě o realizaci doložit oprávněnost distanční formy vzdělávání (nařízení karantény, mimořádné opatření krajské hygienické stanice, čestné prohlášení o onemocnění nadpoloviční většiny dětí/žáků/účastníků).

Pro distanční formu realizace šablon jsou i nadále platné informace k jednotlivým šablonám v dokumentu vydaného pro období mimořádných opatření: Sdělení k realizaci šablon.

V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro šablony – telefonicky každý pracovní den od 9 do 15 hodin na tel. 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.