ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Realizace šablon po otevření škol a školských zařízení a po skončení platnosti mimořádných opatření

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení (dále jen souhrnně „škola“) umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení, škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se tak již nebude vztahovat žádné Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost realizace šablon distanční formou. Ale i po skončení mimořádných opatření lze některé aktivity šablon nadále vykonávat distanční formou.