ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdělení k realizaci šablon a postupný návrat žáků do škol/školských zařízení

Na základě dotazů k realizaci šablon po zavedení prezenční výuky pro některé třídy (např. 1. a 2. ročníky ZŠ) Řídicí orgán OP VVV tímto informuje, jak přistupovat ke Sdělení k realizaci šablon.

Sdělení k realizaci šablon zůstává v platnosti, protože se vztahuje na dobu mimořádných opatření ve školách a školských zařízeních. Mimořádná opatření jsou v tomto dokumentu pro účely realizace šablon definována jako opatření, kdy je zákonem, vyhláškou ministerstva, nařízením či usnesením vlády nebo mimořádným opatřením krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví či jiného orgánu, zejména orgánu ochrany veřejného zdraví, zakázána nebo omezena osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách/školských zařízeních.

 

Otevřením škol, školských zařízení k 18. 11. 2020 pouze pro některé ročníky, individuální konzultace či pro praktickou výuku se škola stále nachází v režimu mimořádných opatření, protože je i nadále omezena přítomnost žáků/studentů. Škola pak musí vzhledem k osobní přítomnosti či nepřítomnosti žáků zvážit, které šablony lze ve škole realizovat prezenčně a které je možné realizovat pouze distančně (popř. u kterých šablon dočasně přerušit jejich realizaci). Příkladem může být prezenční doučování pro žáky závěrečných ročníků středních škol, avšak distanční doučování pro žáky ostatních ročníků středních škol.

 

Pokud mateřské či speciální školy fungují bez omezení osobní přítomnosti dětí/žáků, potom realizují šablony prezenčním způsobem. Šablony nelze „preventivně“ realizovat distančně. Může však dojít k situaci, kdy část školy bude v karanténě – potom je možné realizovat šablony distančně, pokud min. 50 % dětí/žáků školy nebo třídy (oddělení MŠ) bude z tohoto důvodu nepřítomné. Povinnost distanční výuky (a možnost distančně realizovat šablony) vychází z manuálu k provozu škol a školských zařízení v tomto školním roce https://www.msmt.cz/file/53629/ (viz str. 12).

 

V případě dotazů či nejasností se obraťte na konzultační linku pro šablony – telefonicky každý pracovní den od 9 do 15 hodin nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.