ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Slavnostní otevření laboratoře AMS

Dne 9. května 2022 proběhlo v budově Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy za přítomnosti významných hostů slavnostní otevření Laboratoře urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS, Accelerator Mass Spectrometry) vybudované z OP VVV. AMS umožní určování stáří archeologických předmětů, sledování vývoje klimatu nebo dodržovaní záruk o nešíření jaderných zbraní.

Technologie AMS přináší do České republiky velice významnou citlivou jaderně analytickou metodu, která umožní především radiouhlíkové datování předmětů kulturního dědictví, má ale i široké mezioborové využití, jako například při studiu životního prostředí včetně změn klimatu.

Podobné zařízení dosud v České republice chybělo; řada možností jeho praktického využití navíc otevírá unikátní průnik mezi přírodními, humanitními a společenskými vědami.

Laboratoř byla vybudována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) MŠMT ve spolupráci s partnery z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Archeologického ústavu AV ČR v Praze.

Více informací o projektu ZDE.