ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 1, výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Metodický dopis upravuje požadavky na Charakteristiku programu CŽV (k doložení indikátoru 5 21 13 - Nově vytvořené programy CŽV) v kapitole 11.3 METODIKA INDIKÁTORŮ OP VVV – Pokyny pro příjemce, konkr. délka programu nemusí být vždy nutně jen v semestrech, ale nově může být vyjádřená i v jiných vhodných jednotkách (např. v hodinách, dnech, týdnech).

Znění metodického dopisu naleznete u Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část na odkazu ZDE.