ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tipy a triky pro ředitele a pedagogy při využívání Šablon II

Projekt „Podpora práce učitelů (PPUČ)“, realizovaný Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV), a projekt „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)“, realizovaný Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), zveřejnily jednoduché návody usnadňující orientaci v možnostech praktického využití Šablon II. Výzva Šablony II byla vyhlášena v únoru 2018 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Ředitelé a pedagogové mateřských a základních škol, školních družin, klubů, středisek volného času a základních uměleckých škol tak mají k dispozici praktické rady, které jim pomohou s čerpáním prostředků pro rozvoj vzdělávání.

Na tvorbě manuálu „Využití Šablon II pro podporu rozvoje gramotností“ z dílny PPUČ se podíleli také samotní ředitelé. Například Radomír Macháň, ředitel ZŠ a MŠ Hranice Struhlovsko, v publikaci uvádí: „Jsem přesvědčen, že na každé škole působí aktivní a kreativní pedagogové, kteří se nebojí zkoušet a zavádět do výuky nové metody a formy práce, které posunují pomyslnou laťku kvality vzdělávacího procesu vzhůru.“ Šablony a jejich uchopení školou jistě pomůže podpořit inovativní nápady škol a ředitelé tak mohou z projektových zdrojů vyzkoušet něco nového, finančně podpořit aktivní pedagogy a pořídit pomůcky potřebné k realizaci aktivit.

Metodický materiál je zaměřený na využívání a čerpání financí k podpoře rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotnosti.  Obsahuje příklady využití šablon přímo od škol a učitelů. Dokument je dostupný na https://gramotnosti.pro/web/sablony. K dokumentu bylo natočeno také motivační video, dostupné na https://gramotnosti.pro/web/sablonyvideo.

   

 

 

Pomůcka NIDV s názvem „Inspiromat 11“ vznikla v květnu 2018. Je aktualizovanou obdobou školami oblíbených Příkladů dobré praxe, které připravili pracovníci OP VVV již pro výzvy Šablony I. Přináší sadu užitečných rad pro úspěšné sestavení a realizaci projektů ve výzvě Šablony II z hlediska řízení projektu i využití jednotlivých šablon. Samozřejmostí jsou příklady z praxe. Příručku lze stáhnout na https://www.nidv.cz/strategicke-rizeni/268-inspiromat/1525-sablony.

 

Oba dokumenty vznikly v rámci projektů OP VVV a na jejich přípravě spolupracovali i autoři výzvy Šablony II. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV tak prostřednictvím svých partnerů NIDV a NÚV poskytuje další podporu školám zaměřenou především na praxi a konkrétní využití Šablon II. Aktuální informace zájemci najdou na webových stránkách OP VVV (https://opvvv.msmt.cz/aktuality), kde jsou navíc každý měsíc zveřejňovány odpovědi na „Dotazy měsíce“, které byly v uplynulém měsíci nejčastěji adresovány na konzultační linku pro šablony.