ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TV spot OP VVV Výzkum a vývoj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje.

Přidaná hodnota moderního vybavení a finanční podpory vědců je ústředním motivem spotu, který je zaměřen na vědu a roli operačního programu  v této oblasti. Spot byl natočen v Centru ALGATECH v Třeboni, které vzniklo díky finanční podpoře z fondů Evropské unie. Jeho vedoucí, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., který ve spotu účinkuje, k tématu dodává: „Vědecké týmy našeho Centra disponují díky podpoře z fondů Evropské unie špičkovou laboratorní technikou. Kvalitní přístrojové vybavení je základem úspěšné vědecko-výzkumné práce, výchovy studentů a spolupráce se zahraničními pracovišti a univerzitami.“

Spot výzkum a vývoj (vědec)