ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TV spot OP VVV Vysoké školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na podporu vysokých škol.

Spot zaměřený na vysoké školství zohledňuje priority Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání  v této oblasti a poukazuje tak na důležitost kvality vzdělání a uplatnitelnost absolventů v novodobé společnosti. „Velmi mě těší, že tento marketingový spot vznikl. Vědění a vzdělání jsou trvalé hodnoty, které otevírají dveře k úspěšnému pracovnímu životu. Nicméně důležitost těchto hodnot je právě v dnešní době nezbytné více než kdykoliv předtím připomínat, třeba právě i prostřednictvím marketingových nástrojů,“ říká rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Spot vysoké školy