ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na chybně odeslanou depeši v monitorovacím systému

Řídicí orgán OP VVV upozorňuje příjemce, že dnes 2. 11. 2022 v dopoledních hodinách byla ze strany Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) v informačním systému MS2014+ na všechny příjemce omylem odeslána depeše s předmětem "Sdělení Řídicího orgánu (ŘO)".

Depeše se týká pouze OP PPR, pro příjemce z ostatních operačních programů je nerelevantní, nereagujte na ni.

Tuto informaci také zveřejnil provozovatel portálu na https://mseu.mssf.cz/.