ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na nejčastější chybu v žádostech o podporu Šablony III – pro podávané žádosti o podporu

Mateřské a základní školy mohou podávat žádosti o podporu ve výzvě Šablony III do úterý 29. června 2021 do 14 hodin. ŘO OP VVV upozorňuje na nejčastěji se opakující chybu v podaných žádostech o podporu, kterou je uvedení nesprávného data předložení závěrečné zprávy o realizaci na záložce Finanční plán.

Finanční plán definuje harmonogram zpráv o realizaci/žádostí o platbu, které příjemce předkládá dle sledovaného období. Na rozdíl od první a druhé vlny šablon je ve výzvách 80/81 finanční plán editovatelný ze strany žadatele. Při přípravě žádosti o podporu je nutné na této záložce upravit Datum předložení ZZoR/ZŽoP, které se vypočítá jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu + 40 pracovních dní na zpracování závěrečné zprávy o realizaci. V Uživatelské příručce IS KP14+  – Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Zjednodušené projekty – výzvy č. 80 a 81 (šablony III) je uvedena tabulka, ve které jsou data předložení ZZoR/ZŽoP přehledně stanovena (str. 82-83) https://opvvv.msmt.cz/download/file4996.pdf.

ŘO OP VVV vyzývá školy, aby při vyplňování žádostí o podporu postupovaly podle uživatelské příručky!

V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od 9 do 15 hodin, popř. na dotazyZP@msmt.cz.