ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění pro příjemce – průběžné vratky

Řídicí orgán OP VVV upozorňuje zejména ty příjemce, kteří již obdrželi veškeré plánované předfinancování určené na ne/investiční výdaje a zvažují změnu v rozpočtu projektu spočívající ve změně poměru investičních a neinvestičních prostředků, že změna zálohově vyplacených prostředků z investičních na neinvestiční (nebo naopak) před jejich použitím je možná pouze v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla příjemci zálohová platba zaslána. Aby mohlo být žádosti o změnu vyhověno, příjemce ji musí podat zpravidla nejpozději 15. 11. daného kalendářního roku a současně musí poskytnuté prostředky vrátit zpravidla nejpozději 10. 12. daného kalendářního roku. Příjemce poskytnuté prostředky po dohodě s poskytovatelem podpory vrátí a poskytovatel podpory je poté příjemci zašle znovu, v požadované struktuře (tj. prostředky určené na investiční/neinvestiční výdaje).

Dále si dovoluje ŘO OP VVV požádat, aby příjemce v rámci projektu v případě očekávaného nedočerpání finančních prostředků či pouhé části prostředků obdržených v rámci zálohových plateb zaslaných v tomto roce, využil možnosti vrácení finančních prostředků na výdajový účet MŠMT nejpozději do 15. 11. 2019. V takovém případě prosím kontaktujte administrátora svého projektu, který Vám sdělí další postup. Pakliže by v budoucnu vznikla potřeba opětovného zaslání již vrácených prostředků, ŘO OP VVV tyto prostředky příjemci znovu zašle v rámci běžné zálohové platby.