ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění pro žadatele výzvy č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Řídicí orgán OP VVV upozorňuje žadatele, že ve výzvě č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách je v systému IS KP14+ u indikátoru 5 21 13 uveden zavádějící název. Namísto správného názvu „Počet nově vytvořených programů CŽV“ je uvedeno „Počet nově vytvořených kurzů CŽV“. Řídicí orgán upozorňuje žadatele, aby postupovali v souladu s informacemi uvedenými v definici příslušného indikátoru v NČI, ve výzvě, ve specifických pravidlech a v příloze č. 1 výzvy a plánovali vytvářet programy CŽV a rovněž stanovili cílovou hodnotu indikátoru tak, aby odpovídala počtu vytvořených programů CŽV.