ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění pro žadatele výzvy č. 18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

ŘO OP VVV upozorňuje žadatele výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, že první průběžná uzávěrka pro příjem žádostí o podporu byla v souladu s výzvou ukončena 15. dubna 2019 ve 14:00 hod. Žádosti o podporu zaregistrované po tomto datu (a hodině) budou do procesu schvalování zařazeny až po ukončení další průběžné uzávěrky, která je stanovena ke dni 31. července 2019 ve 14:00 hod. S ohledem na skutečnost, že objem požadovaných finančních prostředků v žádostech předložených v první uzávěrce překročil alokaci výzvy, informuje ŘO žadatele, že je plánováno navýšení alokace výzvy. 

Děkujeme za pochopení.