ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zájem o dotace z OP VVV na předaplikační výzkum předčil očekávání

Praha, 29. června 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 20. června 2017 výzvy Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) určené například pro výzkumné organizace nebo veřejné vysoké školy.

Cílem obou výzev je podpořit výzkumné záměry v předaplikační fázi, tedy ve fázi před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dalším cílem je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Výzva umožňuje například experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví nebo také navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou, a to i se zahraničními subjekty.

Zájem o finanční podporu předaplikačního výzkumu z OP VVV předčil naše očekávání. Dotace, o které se přihlásili žadatelé ve výzvě Předaplikační výzkum, převyšují stanovenou alokaci výzvy desetkrát. Alokace výzvy Předaplikační výzkum pro ITI je vyšší, požadované finanční prostředky ji ale i tak o několik milionů přesahují,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. V obou výzvách bylo připraveno přes 2,2 miliardy korun, konkrétně 700 milionů korun v Předaplikačním výzkumu a přes 1,5 miliardy korun v Předaplikačním výzkumu pro ITI. Žádosti o podporu mohli žadatelé podávat od 10. února do 20. června 2017. V daném termínu bylo ve výzvě Předaplikační výzkum zaregistrováno 102 žádostí o podporu za více než 7 miliard korun. Do výzvy Předaplikační výzkum pro ITI se přihlásilo 20 projektů, jejichž celkový finanční objem dosahuje téměř 1,6 miliardy korun.

c4b358af7f66a448f85beef2541a335f

Zdroj: MS 2014+


Mezi žadateli jsou převážně univerzity, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. V žádostech o podporu se zabývají širokou škálou témat a oblastí. Od protinádorových léčiv, personalizované medicíny a biomedicíny přes nanotechnologie, biotechnologie, inovace ve stavebnictví a strojírenství po dopravu nebo umění.


Více informací o výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/