ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_043 Teaming II (2. kolo věcného hodnocení)

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_043 Teaming II (2. kolo  věcného hodnocení) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 25. 7. 2019.

Současně ŘO informuje žadatele, že po zohlednění výsledků hodnocení obou žádostí ve výzvě Teaming Phase 2 v Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019), alokace výzvy 02_17_043 Teaming II a aktuálního stavu čerpání finančních prostředků v Prioritní ose 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum OP VVV rozhodl o financování žádosti reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085 s názvem Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu. Žádost reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632 s názvem CETOCOEN Excellence zůstane zařazena v Zásobníku náhradních projektů OP VVV.

Zápis je k dispozici ZDE.