ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzev č. 02_18_056 a 02_18_057 ESF a ERDF II pro vysoké školy, v prioritní ose 2 OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzev č. 02_18_056 a 02_18_057 ESF a ERDF II pro vysoké školy, v prioritní ose 2 OP VVV konaných ve dnech 15. 5. 2019, 23. 5. 2019, 29. 5. 2019, 30. 5. 2019, 4. 6. 2019, 6. 6. 2019, 10. 6. 2019, 19. 6. 2019, 20. 6. 2019, 24. 6. 2019, 27. 6. 2019,  9. 7. 2019 a 10. 7. 2019. Současně je pro lepší orientaci žadatelů zveřejněn Přehled projektů dle čísla jednání Hodnoticích komisí.

Žádosti o podporu, které se v Přehledu projektů doporučených k financování (je součástí Zápisu z jednání Komise č. 13) umístily pod vyznačením disponibilní finanční alokace výzvy č. 02_18_057 ERDF II výzva pro vysoké školy, budou z důvodu vyčerpání finanční alokace výzvy zařazeny do Zásobníku náhradních projektů OP VVV. O navýšení finanční alokace výzvy Řídicí orgán OP VVV z důvodu nedostatečné finanční alokace operačního programu prozatím neuvažuje.

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzev č. 02_18_056 a 02_18_057 ESF a ERDF II pro vysoké školy obracet na Annu Lavičkovou (anna.lavickova@msmt.cz). Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.