ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_046 (Výzkumné infrastruktury II) v prioritní ose 1 OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_046 (Výzkumné infrastruktury II) v prioritní ose 1 OP VVV konaných ve dnech 26. 8. 2019, 27. 8. 2019, 29. 8. 2019, 10. 9. 2019, 18. 9. 2019, 23. 9. 2019, 25. 9. 2019, 30. 9. 2019 a 9. 10. 2019. Současně je pro lepší orientaci žadatelů zveřejněn Přehled projednaných projektů dle data jednání Hodnoticí komise.

ŘO OP VVV zároveň upozorňuje žadatele, že finální zařazení žádostí o podporu do Seznamu doporučených/nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV v závislosti na finanční alokaci výzvy je uvedeno až v Přehledu projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených/nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV, který je součástí posledního Zápisu z jednání Hodnoticí komise ze dne 9. října 2019. Žádosti o podporu, které byly Hodnoticí komisí doporučeny k financování, avšak po projednání všech žádostí o podporu na ně nevystačila finanční alokace výzvy, jsou tak zařazeny do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV. Zásobník náhradních projektů není v souladu s pravidly výzvy 02_18_046 vytvářen.

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II obracet na Ing. Michala Dlabolu. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.