ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice, aktivita A Inovativní aktivity v předškolním, základním a středním vzdělávání, 1. krok fáze hodnocení,  v prioritní ose 3 OP VVV konaných ve dnech 10. 10. 2019 a 23. 10. 2019. Žadatelé, jejichž žádost nesplnila 1. krok fáze věcného hodnocení, budou současně informováni prostřednictvím IS KP14+ změnou stavu a interní depeší.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.