ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápisy z jednání VK ŘO pro výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_049 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 17. 5. 2018, pro žádosti podané v rámci Hradecko-pardubické, Olomoucké a Ústecko-chomutovské aglomerace. Zápis z jednání Výběrové komise pro žádosti předložené v rámci Ostravské aglomerace bude zveřejněn po projednání všech žádostí této aglomerace Výběrovou komisí, cca koncem června 2018.

Zápis z jednání VK ŘO naleznete zde.