ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), aktivita č. 2: Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) a aktivita č. 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry, v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 8. 11. 2019. Komise projednala žádosti o podporu, které byly na základě posouzení připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování předložených žadatelem jako (částečně) důvodných vráceny do fáze výběru projektů nebo do fáze věcného hodnocení a následně byly opětovně projednány Výběrovou komisí.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.