ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zapojte se do prestižní soutěže REGIOSTARS 2023

Soutěž, která probíhá již 16. rokem, je symbolem excelence projektů financovaných ze zdrojů EU a výherní projekty v jednotlivých kategoriích získají nejenom prestižní ocenění během slavnostního ceremoniálu, který tentokrát proběhne 16. listopadu v Ostravě, ale také místní komunikační kampaň ve spolupráci s GŘ Regio.

Podávání přihlášek je otevřeno do 31. 5. 2023 a vyhodnocení bude dvoukolové.

Projekty se mohou přihlásit do následujících kategorií:

  1. konkurenceschopného trhu inteligentní Evropy prostřednictvím podpory inovativní a inteligentní hospodářské transformace a regionálních informačních a komunikačních technologií.
  2. Zelená Evropa: projekty podporující čistou a spravedlivou energetickou transformaci, oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí, prevenci a řízení rizik, a udržitelnou městskou mobilitu.
  3. Propojená Evropa: projekty s cílem zlepšit mobilitu a propojenost Evropy.
  4. Sociální a inkluzivní Evropa: projekty zaměřené na sociálnější a inkluzivnější Evropu díky implementaci Evropského pilíře sociálních práv.
  5. Evropa blíže občanům: projekty na  podporu udržitelného a integrovaného rozvoje všech typů území a místních iniciativ.
  6. Téma roku 2023 – Evropský rok dovedností: zaměřuje na posílení  kvalifikace a rekvalifikace a rovněž na rozvoj nástrojů zaměřených na poznatky o dovednostech.

Stejně jako předchozí rok bude mít veřejnost příležitost zvolit svého favorita v rámci Ceny veřejnosti. K přihlášení projektu je nutná součinnost s poskytovatelem dotací (endorsement letter). Za každý operační program lze přihlásit pouze 5 projektů. Vyzýváme tedy projekty, které mají o účast zájem, aby nás co nejdříve kontaktovaly na: opvvv@msmt.cz. Přihlášky se podávají on-line, mohou být vyplněny česky a mohou je podat pouze již dokončené projekty.

Kompletní informace a harmonogram soutěže lze nalézt v české verzi příručky ZDE nebo na webu ZDE.